YTB Projesi - Web Tabanlı ve Mobil Uyumlu Başlangıç Düzeyi Tematik Görsel Sözlük

Anlama ve anlatma etkinliği olan dilin anlamlı ses veya ses birliklerine kelime denir. Duygu, düşünce ve hayaller kelimeler yardımıyla anlatılır. İnsan kelime hazinesinin elverdiği ölçüde kendini ifade edebilir. Yabancı dil öğretiminde de kelime önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü yeni bir dil öğrenen kimse dil bilgisi kalıpları ve kuralları ile değil, bildiği kelimelerle kendisini ifade eder. Sözlü ve yazılı iletişimde özellikle anlama ve anlatma temel dil becerilerinden olan okuma ve yazmayı, hatta dinleme ve konuşma alt dil becerilerini de etkileyen faktörler arasında kelime hazinesinin önemli bir yeri vardır. Anlama ve anlatma temel dil becerilerinin etkin kullanımı kelime hazinesine bağlıdır. Bu bağlamda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere kelime kazandırma, hem dil öğrenim sürecinde hem de onu etkin kullanmada önemli bir yere sahiptir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, Türkçe öğretimini destekleyici en önemli materyallerden biri de kelime öğretiminin en önemli aracı olan sözlüklerdir. Ancak alanda özellikle dil öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kâğıt tabanlı sözlüklerin sayısı bile yeterli değildir. Dil öğretiminin en teknolojik yöntemlerle yapıldığı günümüz dünyasında elektronik tabanlı sözlükler kâğıt tabanlı sözlüklerin miadını doldurmasına neden olmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine hem Türkiye’de hem de yurt dışında rağbetin günden güne arttığı son dönemlerde yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yeni başlayanların en çok ihtiyaç duyduğu ders materyallerinden biri henüz Türkçe öğretiminde olmayan “Web Tabanlı ve Mobil Uyumlu Başlangıç Düzeyi Tematik Görsel Sözlük”’tür. Yapılan araştırmalar görsellerle desteklenen ve bir tema etrafında birbirleriyle ilişkilendirilerek öğretilen kelimelerin, görsellerle desteklenmeyen ve anlamca birbirinden bağımsız kelimelere göre hafızada daha kalıcı bir yer edindiğini göstermektedir. Bu projede, başlangıç düzeyi (A1-A2) ders kitaplarında yer alan, görsellenebilir kelimelerden oluşan web tabanlı, mobil cihazlara uyumlu elektronik bir sözlük çalışması gerçekleştirilecektir. Sözlükte yer alacak kelimeler belirlenirken Türkiye’de ve yurt dışında yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanmış başlangıç düzeyi ders kitaplarında (Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti, Gazi TÖMER Türkçe Öğretim Seti, Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit Türkçe Öğretim Seti) yer alan kelimeler baz alınacaktır. Bu kitapların başlangıç seviyelerinde yer alan kelimelerden ortak olan ve temel seviye için sözlükte yer alması gereken kelimelerden projemiz kapsamında çalışan uzmanların çalışmalarıyla bir kelime havuz oluşturulacak ve görsellenebilir nitelikteki kelimeler ortaya çıkarılacaktır. Web Tabanlı ve Mobil Uyumlu Başlangıç Düzeyi Tematik Görsel Sözlük projesinin en önemli özelliklerinden biri, öğrencilerin kelimelere teker teker ulaşma imkanının yanında aralarında anlam örüntüsü olan tema başlıklarında bir arada da ulaşma imkanı sağlamasıdır. Bu elektronik sözlük çalışması, başlangıç seviyesinde öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyacakları temalara ve temel yaşam alanlarına göre bir bütünlük arz eden ve kategorize edilmiş bir çalışma olarak ortaya çıkacaktır. Örneğin “sağlık” temasına tıklayan öğrenci bu tema altında “organ adları, hastalık isimleri, sağlıkla ilgili temel kavramlar, sağlıkla ilgili mekanlar” alt başlıklarında birçok kelimeyi görecek ve kelimeleri birbiriyle anlam örüntüsünü de kavrayarak öğrenmiş olacaktır. Sözlükte yer alan ve kategorize edilmiş her kelime, nitelikli ve yüksek çözünürlüklü resim ve fotoğraflarla desteklenerek sözlük için hazırlatılacak web sayfasının veri tabanına yüklenecektir. Ayrıca her kelime Türkçenin telaffuz ve sesletim kurallarına uygun olarak seslendirilecek, böylece kullanıcılar her kelimenin nasıl seslendirildiğini de duyarak ve tekrar ederek öğrenme fırsatı yakalamış olacaklardır. Bunun yanı sıra her bir kelime için düzeye uygun örnek cümleler verilerek öğrencinin sözcüğü bağlam içinde öğrenmesi ve kodlaması sağlanacaktır. Sonuç olarak projenin en temel amacı son yıllarda uluslararası arenada söz sahibi olmaya başlayan ülkemizin dilinin ve kültürünün öğretilmesine katkı sağlamak ve Türkçenin dünya dilleri arasında modern yöntemlerle öğretimini yaygınlaştırmaktır.

İletişim

  • Adres: Kültür Mah. Kızılırmak Cad. Liderler İş Mrk. Nu: 63/44 Kızılay - Ankara
  • E-Posta: destek@ukde.org.tr

Sosyal Medya

 
 

 

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree